k.ú.: 780944 - Ratiboř u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 599054
zahrada 21 15046
ovoc. sad 5 26847
travní p. mez, stráň 2 9867
travní p. 218 1693646
lesní poz les(ne hospodář) 33 1433922
lesní poz 23 667021
vodní pl. nádrž umělá 3 60738
vodní pl. rybník 2 25903
vodní pl. tok přirozený 16 14963
vodní pl. zamokřená pl. 3 14915
zast. pl. zbořeniště 9 4007
zast. pl. 45 19389
ostat.pl. dobývací prost. 1 4734
ostat.pl. jiná plocha 58 154475
ostat.pl. manipulační pl. 11 19956
ostat.pl. neplodná půda 71 161729
ostat.pl. ostat.komunikace 55 76313
ostat.pl. silnice 2 12086
ostat.pl. zeleň 11 1177
Celkem KN 628 5015788
Par. KMD 628 5015788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 37
LV 54
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 21:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička