k.ú.: 780910 - Rankov u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 753 2307268
zahrada 75 48853
travní p. 281 458542
lesní poz 449 1679200
vodní pl. nádrž umělá 2 623
vodní pl. rybník 4 4235
vodní pl. tok přirozený 228 26494
vodní pl. tok umělý 28 4712
vodní pl. zamokřená pl. 224 200209
zast. pl. zbořeniště 5 879
zast. pl. 79 36654
ostat.pl. jiná plocha 60 50166
ostat.pl. manipulační pl. 25 14376
ostat.pl. neplodná půda 55 35730
ostat.pl. ostat.komunikace 234 79646
ostat.pl. silnice 52 30518
ostat.pl. zeleň 13 3810
Celkem KN 2567 4981915
Par. DKM 2567 4981915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 76
LV 166
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2014
ZMVM 1:2000 30.06.1990 07.07.2014
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 17:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička