k.ú.: 780880 - Jedovary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 964244
zahrada 70 59136
travní p. mez, stráň 4 2761
travní p. 150 357145
lesní poz ostat.komunikace 2 1705
lesní poz 74 307223
vodní pl. nádrž přírodní 1 562
vodní pl. tok přirozený 55 35367
vodní pl. tok umělý 3 879
vodní pl. zamokřená pl. 37 22810
zast. pl. 76 20123
ostat.pl. jiná plocha 79 49177
ostat.pl. manipulační pl. 22 11528
ostat.pl. neplodná půda 35 14058
ostat.pl. ostat.komunikace 57 33559
ostat.pl. silnice 16 39789
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 785 1920136
Par. DKM 785 1920136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 74
LV 113
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.2013
ZMVM 1:2000 30.06.1990 03.10.2013
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.