k.ú.: 780855 - Tupec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520420 - Veselíčko NUTS5 CZ0714520420
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 1034664
chmelnice 81 118084
zahrada 121 127493
ovoc. sad 145 474050
travní p. 155 251923
lesní poz 2 8500
vodní pl. nádrž umělá 1 784
vodní pl. tok přirozený 5 3766
vodní pl. tok umělý 12 2663
vodní pl. zamokřená pl. 3 738
zast. pl. zbořeniště 4 768
zast. pl. 93 35340
ostat.pl. dráha 1 6622
ostat.pl. jiná plocha 20 13360
ostat.pl. manipulační pl. 3 6567
ostat.pl. neplodná půda 13 8314
ostat.pl. ostat.komunikace 57 57912
ostat.pl. silnice 4 17040
Celkem KN 989 2168588
Par. KMD 989 2168588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 192
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.07.2019 15:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.