k.ú.: 780855 - Tupec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520420 - Veselíčko NUTS5 CZ0714520420
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1061620
chmelnice 16 165817
zahrada 99 97371
ovoc. sad 85 326066
travní p. 103 245848
lesní poz 6 29955
vodní pl. nádrž umělá 1 784
vodní pl. tok přirozený 9 9606
vodní pl. zamokřená pl. 1 1013
zast. pl. zbořeniště 4 768
zast. pl. 93 35386
ostat.pl. dráha 1 6622
ostat.pl. jiná plocha 15 10694
ostat.pl. manipulační pl. 2 3298
ostat.pl. neplodná půda 3 596
ostat.pl. ostat.komunikace 65 115510
ostat.pl. silnice 3 10424
ostat.pl. zeleň 19 43582
Celkem KN 698 2164960
Par. DKM 464 1999598
Par. KMD 234 165362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 186
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.08.2019 1:1000 29.08.2019 *)
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 30.09.2020 17:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička