k.ú.: 780847 - Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1181516
zahrada 119 48588
travní p. 195 271172
lesní poz 123 1242403
vodní pl. nádrž přírodní 2 3875
vodní pl. rybník 1 2901
vodní pl. tok přirozený 3 2541
zast. pl. zbořeniště 2 579
zast. pl. 122 39573
ostat.pl. dráha 8 28024
ostat.pl. jiná plocha 107 39742
ostat.pl. manipulační pl. 50 38130
ostat.pl. neplodná půda 12 5086
ostat.pl. ostat.komunikace 97 47447
ostat.pl. silnice 44 61522
ostat.pl. zeleň 11 1483
Celkem KN 1200 3014582
Par. KMD 1200 3014582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 115
LV 155
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2017
KM-D 1:2000 01.01.2001 13.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.