k.ú.: 780847 - Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1181457
zahrada 114 48489
travní p. 195 271172
lesní poz 123 1242403
vodní pl. nádrž přírodní 2 3875
vodní pl. rybník 1 2901
vodní pl. tok přirozený 3 2541
zast. pl. zbořeniště 2 579
zast. pl. 124 39227
ostat.pl. dráha 8 28024
ostat.pl. jiná plocha 103 40246
ostat.pl. manipulační pl. 50 38130
ostat.pl. neplodná půda 12 5086
ostat.pl. ostat.komunikace 97 47447
ostat.pl. silnice 44 61522
ostat.pl. zeleň 11 1483
Celkem KN 1193 3014582
Par. KMD 1193 3014582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 117
LV 159
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2017
KM-D 1:2000 01.01.2001 13.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička