k.ú.: 780731 - Veselí-Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586722 - Veselí nad Moravou NUTS5 CZ0645586722
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3841 10176609
vinice 120 295121
zahrada 1284 530180
ovoc. sad 28 49248
travní p. 198 149119
lesní poz les(ne hospodář) 7 45478
vodní pl. nádrž umělá 6 57379
vodní pl. rybník 2 150735
vodní pl. tok přirozený 9 46153
vodní pl. zamokřená pl. 4 27237
zast. pl. společný dvůr 274 159076
zast. pl. zbořeniště 67 9700
zast. pl. 2818 733258
ostat.pl. dráha 60 293278
ostat.pl. jiná plocha 533 523536
ostat.pl. manipulační pl. 288 210700
ostat.pl. neplodná půda 27 27721
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 6644
ostat.pl. ostat.komunikace 971 940551
ostat.pl. pohřeb. 3 11595
ostat.pl. silnice 59 147870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 43093
ostat.pl. zeleň 195 610243
Celkem KN 10818 15244524
Par. DKM 10818 15244524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 641
č.p. byt.dům 91
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 34
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 475
č.p. tech.vyb 17
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 669
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 29
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obč.vyb 49
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2672
byt.z. byt 2571
byt.z. dílna 5
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 114
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 2738
LV 5722
spoluvlastník 9594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.05.2013
DKM 1:1000 07.09.2011
DKM-KPÚ 21.10.2004 1:1000 21.10.2004 *) Na části k.ú. - extravilán
ZMVM 1:2000 01.07.1988 21.10.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1950 07.09.2011 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1949 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 29.09.2020 07:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička