k.ú.: 780642 - Veselí u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575968 - Veselí NUTS5 CZ0532575968
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 1839851
zahrada 207 129942
travní p. 87 124317
lesní poz 31 619355
vodní pl. rybník 3 27957
vodní pl. tok přirozený 3 1716
vodní pl. tok umělý 27 17222
zast. pl. zbořeniště 3 226
zast. pl. 183 64598
ostat.pl. dráha 2 25859
ostat.pl. jiná plocha 32 16642
ostat.pl. manipulační pl. 24 10039
ostat.pl. neplodná půda 7 5882
ostat.pl. ostat.komunikace 109 80736
ostat.pl. silnice 1 17552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10943
ostat.pl. zeleň 16 15684
Celkem KN 1114 3008521
Par. DKM 69 352945
Par. KMD 1045 2655576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 176
LV 226
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 27.09.2020 06:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička