k.ú.: 780618 - Veselé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562939 - Veselé NUTS5 CZ0421562939
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1074691
zahrada 201 148171
ovoc. sad 3 9473
travní p. 529 3498065
lesní poz 149 1947660
vodní pl. nádrž umělá 5 7096
vodní pl. rybník 1 165
vodní pl. tok přirozený 9 23360
vodní pl. tok umělý 2 2523
zast. pl. společný dvůr 1 599
zast. pl. zbořeniště 45 10686
zast. pl. 199 61357
ostat.pl. dráha 7 50096
ostat.pl. jiná plocha 60 85183
ostat.pl. manipulační pl. 47 40060
ostat.pl. neplodná půda 130 94928
ostat.pl. ostat.komunikace 191 174521
ostat.pl. silnice 6 45673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 99282
ostat.pl. zeleň 6 8723
Celkem KN 1666 7382312
Par. KMD 1666 7382312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 197
LV 238
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1843 30.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 08:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.