k.ú.: 780596 - Veselá u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1024227
zahrada 250 211139
ovoc. sad 8 19894
travní p. mez, stráň 5 4470
travní p. 292 1026034
lesní poz 222 1598027
vodní pl. nádrž přírodní 1 158
vodní pl. nádrž umělá 9 29725
vodní pl. rybník 8 20243
vodní pl. tok přirozený 15 67419
vodní pl. tok umělý 10 8966
zast. pl. zbořeniště 17 3448
zast. pl. 258 81056
ostat.pl. jiná plocha 54 35555
ostat.pl. manipulační pl. 10 2641
ostat.pl. neplodná půda 315 266097
ostat.pl. ostat.komunikace 133 87113
ostat.pl. pohřeb. 3 3682
ostat.pl. silnice 8 19652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7695
Celkem KN 1821 4517241
Par. KMD 813 488647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 165
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 336
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2017
KM-D 1:2000 22.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 03:48

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.