k.ú.: 780596 - Veselá u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1020721
zahrada 260 213335
ovoc. sad 8 19820
travní p. mez, stráň 5 4470
travní p. 291 1028205
lesní poz 222 1598027
vodní pl. nádrž přírodní 1 158
vodní pl. nádrž umělá 9 29725
vodní pl. rybník 8 20243
vodní pl. tok přirozený 15 67419
vodní pl. tok umělý 10 8966
zast. pl. zbořeniště 17 3448
zast. pl. 271 81898
ostat.pl. jiná plocha 51 34863
ostat.pl. manipulační pl. 8 2323
ostat.pl. neplodná půda 314 265576
ostat.pl. ostat.komunikace 133 87096
ostat.pl. pohřeb. 3 3682
ostat.pl. silnice 8 19652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7695
Celkem KN 1835 4517322
Par. KMD 829 488728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 166
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 335
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2017
KM-D 1:2000 22.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 09:05

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.