k.ú.: 780588 - Veselá u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585921 - Veselá NUTS5 CZ0724585921
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 878 2411130
zahrada 363 205805
ovoc. sad 9 14861
travní p. 207 290179
lesní poz 304 1068885
vodní pl. tok přirozený 39 33015
vodní pl. tok umělý 7 2013
zast. pl. společný dvůr 3 771
zast. pl. zbořeniště 11 1599
zast. pl. 336 107419
ostat.pl. jiná plocha 68 18978
ostat.pl. manipulační pl. 39 41899
ostat.pl. neplodná půda 38 37372
ostat.pl. ostat.komunikace 104 43749
ostat.pl. silnice 94 66169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 96983
ostat.pl. zeleň 1 1442
Celkem KN 2507 4442269
Par. DKM 2507 4442269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 182
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 5
Celkem BUD 325
LV 499
spoluvlastník 717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.1995 obnova ZMVM, dokončeno DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 03:11

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.