k.ú.: 780588 - Veselá u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585921 - Veselá NUTS5 CZ0724585921
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 876 2408577
zahrada 364 206984
ovoc. sad 9 14861
travní p. 208 291191
lesní poz 304 1068885
vodní pl. tok přirozený 39 33015
vodní pl. tok umělý 7 2013
zast. pl. společný dvůr 3 771
zast. pl. zbořeniště 10 1539
zast. pl. 337 107498
ostat.pl. jiná plocha 72 19359
ostat.pl. manipulační pl. 39 41899
ostat.pl. neplodná půda 38 37372
ostat.pl. ostat.komunikace 105 43831
ostat.pl. silnice 94 66169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 96863
ostat.pl. zeleň 1 1442
Celkem KN 2512 4442269
Par. DKM 2512 4442269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 186
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
Celkem BUD 326
LV 497
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.1995 obnova ZMVM, dokončeno DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 08:30

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.