k.ú.: 780561 - Veselá u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577642 - Veselá NUTS5 CZ0514577642
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 392099
zahrada 118 161914
ovoc. sad 19 31392
travní p. plantáž dřevin 1 6295
travní p. 341 2076453
lesní poz ostat.komunikace 1 603
lesní poz 167 1601924
vodní pl. nádrž umělá 2 4325
vodní pl. tok přirozený 26 24559
vodní pl. tok umělý 7 7858
zast. pl. zbořeniště 7 1587
zast. pl. 161 41569
ostat.pl. jiná plocha 29 7169
ostat.pl. manipulační pl. 26 21334
ostat.pl. neplodná půda 48 32204
ostat.pl. ostat.komunikace 108 98072
ostat.pl. pohřeb. 5 1148
ostat.pl. silnice 17 44540
ostat.pl. zamokřená pl. 3 2756
ostat.pl. zeleň 45 31038
Celkem KN 1177 4588839
Par. DKM 1156 4362775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 159
LV 181
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2018
DKM 1:1000 22.02.2016
DKM 1:1000 25.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička