k.ú.: 780511 - Veselá u Častrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549053 - Veselá NUTS5 CZ0633549053
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 2329686
zahrada 138 87247
travní p. 290 1399804
lesní poz 362 4234642
vodní pl. nádrž umělá 3 18457
vodní pl. rybník 9 110077
vodní pl. tok přirozený 1 991
vodní pl. tok umělý 35 18494
vodní pl. zamokřená pl. 14 21302
zast. pl. 171 53738
ostat.pl. jiná plocha 64 52357
ostat.pl. manipulační pl. 33 27950
ostat.pl. neplodná půda 72 70232
ostat.pl. ostat.komunikace 111 194140
ostat.pl. pohřeb. 2 4943
ostat.pl. silnice 10 62907
ostat.pl. zeleň 1 903
Celkem KN 1530 8687870
Par. DKM 1321 6646241
Par. KMD 209 2041629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 160
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 236
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2022 intravilán - OO mapováním
KMD 1:1000 15.02.2021
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2019 extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 18.03.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.08.2022 06:15

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.