k.ú.: 780511 - Veselá u Častrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549053 - Veselá NUTS5 CZ0633549053
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 2330315
zahrada 126 86338
travní p. 294 1403967
lesní poz 243 4232793
vodní pl. nádrž umělá 3 18401
vodní pl. rybník 9 110037
vodní pl. tok přirozený 1 991
vodní pl. tok umělý 35 18494
vodní pl. zamokřená pl. 14 21610
zast. pl. společný dvůr 2 153
zast. pl. 163 53488
ostat.pl. jiná plocha 57 46948
ostat.pl. manipulační pl. 35 33414
ostat.pl. neplodná půda 74 71093
ostat.pl. ostat.komunikace 115 195692
ostat.pl. pohřeb. 2 4895
ostat.pl. silnice 11 62749
ostat.pl. zeleň 1 853
Celkem KN 1400 8692231
PK 158 1342216
Celkem ZE 158 1342216
Par. DKM 869 6378898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 151
LV 225
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2019 DKM-extravilán (pozemkové úpravy)
S-SK GS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 26.09.2020 18:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička