k.ú.: 780499 - Horka u Bakova nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535427 - Bakov nad Jizerou NUTS5 CZ0207535427
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 2269009
zahrada 36 35946
ovoc. sad 1 3260
travní p. 58 213986
lesní poz 38 357393
vodní pl. nádrž přírodní 2 1751
vodní pl. nádrž umělá 1 2855
vodní pl. tok přirozený 22 19496
zast. pl. zbořeniště 2 239
zast. pl. 63 53825
ostat.pl. dráha 1 16575
ostat.pl. dálnice 9 99708
ostat.pl. jiná plocha 36 68891
ostat.pl. manipulační pl. 10 29840
ostat.pl. neplodná půda 8 6675
ostat.pl. ostat.komunikace 57 37760
ostat.pl. silnice 31 72658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 830
ostat.pl. zeleň 1 2757
Celkem KN 669 3293454
Par. KMD 669 3293454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 61
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 126
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 01:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička