k.ú.: 780481 - Buda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535427 - Bakov nad Jizerou NUTS5 CZ0207535427
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 2076965
zahrada 35 41247
travní p. 222 603883
lesní poz 24 131892
vodní pl. nádrž umělá 17 14804
vodní pl. rybník 11 118990
vodní pl. tok přirozený 51 12191
vodní pl. tok umělý 29 37345
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 78 49794
ostat.pl. dráha 2 17895
ostat.pl. jiná plocha 15 8596
ostat.pl. manipulační pl. 27 40270
ostat.pl. neplodná půda 4 4583
ostat.pl. ostat.komunikace 83 56171
ostat.pl. silnice 14 18019
ostat.pl. zeleň 1 56
Celkem KN 904 3232777
Par. KMD 904 3232777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 73
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 129
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 05:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička