k.ú.: 780383 - Ves Touškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558494 - Ves Touškov NUTS5 CZ0324558494
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 5819030
zahrada 115 123220
travní p. 57 689400
lesní poz 140 871079
vodní pl. nádrž umělá 1 4193
vodní pl. rybník 9 115014
vodní pl. tok přirozený 15 31925
vodní pl. zamokřená pl. 1 7114
zast. pl. 159 94882
ostat.pl. jiná plocha 53 59712
ostat.pl. manipulační pl. 8 46945
ostat.pl. mez, stráň 4 2759
ostat.pl. neplodná půda 11 28565
ostat.pl. ostat.komunikace 106 170121
ostat.pl. pohřeb. 1 3181
ostat.pl. silnice 15 91392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2627
ostat.pl. zeleň 13 70307
Celkem KN 844 8231466
Par. DKM 844 8231466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 157
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 164
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.04.2020
DKM 1:1000 20.02.2014
ZMVM 1:2000 01.01.1990 06.04.2020
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 22.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička