k.ú.: 780332 - Boubín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 938040
zahrada 80 58997
ovoc. sad 26 197144
travní p. 146 405060
lesní poz 43 367120
vodní pl. nádrž přírodní 4 5097
vodní pl. nádrž umělá 2 914
vodní pl. rybník 6 103303
vodní pl. tok umělý 7 1007
zast. pl. zbořeniště 3 291
zast. pl. 82 36196
ostat.pl. jiná plocha 39 68688
ostat.pl. manipulační pl. 38 34415
ostat.pl. neplodná půda 63 34991
ostat.pl. ostat.komunikace 71 64139
ostat.pl. silnice 5 29035
ostat.pl. zeleň 1 2060
Celkem KN 765 2346497
Par. KMD 765 2346497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 78
LV 96
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 20.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 13:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.