k.ú.: 780235 - Vernířovice u Sobotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 554146 - Vernířovice NUTS5 CZ0715554146
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 168058
zahrada 257 159355
travní p. 476 2616113
lesní poz 320 29541611
vodní pl. nádrž přírodní 1 45
vodní pl. nádrž umělá 10 9929
vodní pl. rybník 1 1229
vodní pl. tok přirozený 100 144487
vodní pl. tok umělý 2 266
vodní pl. zamokřená pl. 15 17765
zast. pl. společný dvůr 3 832
zast. pl. zbořeniště 22 6053
zast. pl. 223 72905
ostat.pl. jiná plocha 82 33351
ostat.pl. manipulační pl. 18 11067
ostat.pl. neplodná půda 356 260537
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 894
ostat.pl. ostat.komunikace 144 157647
ostat.pl. pohřeb. 2 2715
ostat.pl. silnice 7 70935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18781
ostat.pl. zeleň 2 7470
Celkem KN 2096 33302045
Par. KMD 2096 33302045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 16
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 60
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 4
obč.z. byt 7
Celkem JED 11
LV 291
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 30.09.2020 05:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička