k.ú.: 780235 - Vernířovice u Sobotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 554146 - Vernířovice NUTS5 CZ0715554146
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 168058
zahrada 259 153736
travní p. 477 2621918
lesní poz 320 29541611
vodní pl. nádrž přírodní 1 45
vodní pl. nádrž umělá 10 9929
vodní pl. rybník 1 1229
vodní pl. tok přirozený 100 144487
vodní pl. tok umělý 2 266
vodní pl. zamokřená pl. 15 17765
zast. pl. společný dvůr 3 832
zast. pl. zbořeniště 22 6053
zast. pl. 221 72850
ostat.pl. jiná plocha 80 33220
ostat.pl. manipulační pl. 18 11067
ostat.pl. neplodná půda 354 260537
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 894
ostat.pl. ostat.komunikace 144 157647
ostat.pl. pohřeb. 2 2715
ostat.pl. silnice 7 70935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18781
ostat.pl. zeleň 2 7470
Celkem KN 2090 33302045
Par. KMD 2090 33302045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 16
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 60
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 288
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.