k.ú.: 780171 - Horní Paseky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1570698
travní p. 94 735969
lesní poz 99 1690474
vodní pl. zamokřená pl. 12 9466
zast. pl. zbořeniště 4 1924
zast. pl. 13 2836
ostat.pl. dráha 1 19707
ostat.pl. jiná plocha 18 68185
ostat.pl. manipulační pl. 24 20937
ostat.pl. neplodná půda 25 90777
ostat.pl. ostat.komunikace 32 29053
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 1 20735
Celkem KN 394 4262200
Par. KMD 394 4262200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 7
č.p. výroba 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 21
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 03.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.09.2020 21:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička