k.ú.: 780146 - Verneřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 3062740
zahrada 257 90015
travní p. 236 2843028
lesní poz 38 1034128
vodní pl. nádrž přírodní 2 13490
vodní pl. nádrž umělá 3 2749
vodní pl. tok přirozený 8 33931
vodní pl. tok umělý 2 567
zast. pl. společný dvůr 2 1236
zast. pl. zbořeniště 71 14548
zast. pl. 421 113261
ostat.pl. dráha 2 5483
ostat.pl. jiná plocha 63 53595
ostat.pl. manipulační pl. 71 98974
ostat.pl. neplodná půda 18 38963
ostat.pl. ostat.komunikace 125 161198
ostat.pl. pohřeb. 1 5761
ostat.pl. silnice 9 61683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 32956
ostat.pl. zeleň 26 60242
Celkem KN 1432 7728548
Par. DKM 381 7242261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 11
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 419
byt.z. byt 170
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
Celkem JED 176
LV 487
spoluvlastník 717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2016 1:1000 25.02.2016 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.