k.ú.: 780146 - Verneřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 3055576
zahrada 225 124452
travní p. 163 2821438
lesní poz 38 1034128
vodní pl. nádrž přírodní 1 12713
vodní pl. nádrž umělá 3 2688
vodní pl. tok přirozený 7 33552
vodní pl. tok umělý 2 572
zast. pl. zbořeniště 31 5875
zast. pl. 419 104561
ostat.pl. dráha 2 6651
ostat.pl. jiná plocha 77 61163
ostat.pl. manipulační pl. 50 104518
ostat.pl. neplodná půda 16 33197
ostat.pl. ostat.komunikace 102 159835
ostat.pl. pohřeb. 1 5761
ostat.pl. silnice 8 62288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 37840
ostat.pl. zeleň 27 60920
Celkem KN 1235 7727728
Par. DKM 1235 7727728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 417
byt.z. byt 170
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
Celkem JED 176
LV 484
spoluvlastník 714

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 21.10.2019 1:1000 21.10.2019 *) intravilán
DKM-KPÚ 25.02.2016 1:1000 25.02.2016 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 21.10.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.09.2020 10:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.