k.ú.: 780120 - Rychnov u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 581438
zahrada 88 74840
travní p. 167 4491120
lesní poz ostat.komunikace 1 587
lesní poz 41 1257546
vodní pl. nádrž umělá 2 2880
vodní pl. tok přirozený 6 8944
vodní pl. tok umělý 2 1109
vodní pl. zamokřená pl. 6 29242
zast. pl. zbořeniště 30 10047
zast. pl. 121 21579
ostat.pl. jiná plocha 75 48716
ostat.pl. manipulační pl. 1 3288
ostat.pl. neplodná půda 86 221252
ostat.pl. ostat.komunikace 45 71772
ostat.pl. silnice 6 42437
ostat.pl. zeleň 2 2083
Celkem KN 682 6868880
Par. DKM 682 6868880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 24
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 120
LV 183
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.03.2018 1:1000 12.03.2018 *)
DKM 24.11.2016 1:1000 24.11.2016 *) intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 12.03.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.08.2019 13:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.