k.ú.: 780111 - Příbram pod Bukovou horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 704912
zahrada 21 3969
travní p. 364 3807339
lesní poz 149 540340
vodní pl. nádrž přírodní 4 2378
vodní pl. nádrž umělá 1 849
vodní pl. tok přirozený 9 5229
vodní pl. zamokřená pl. 4 2253
zast. pl. zbořeniště 64 22039
zast. pl. 75 32464
ostat.pl. jiná plocha 8 5594
ostat.pl. manipulační pl. 18 52336
ostat.pl. neplodná půda 280 240194
ostat.pl. ostat.komunikace 123 100750
ostat.pl. pohřeb. 1 2899
ostat.pl. silnice 2 30301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2922
Celkem KN 1152 5556768
Par. KMD 1152 5556768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 75
LV 96
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2015
KMD 25.11.2015 1:1000 25.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.08.2019 16:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.