k.ú.: 780103 - Loučky u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1762620
zahrada 64 28285
travní p. 241 3757889
lesní poz 140 1322740
vodní pl. tok přirozený 14 27027
vodní pl. zamokřená pl. 4 8522
zast. pl. společný dvůr 3 954
zast. pl. zbořeniště 72 29572
zast. pl. 77 32500
ostat.pl. jiná plocha 25 15166
ostat.pl. manipulační pl. 6 2264
ostat.pl. neplodná půda 214 260638
ostat.pl. ostat.komunikace 126 151729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 558
Celkem KN 1052 7400464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 77
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 110
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.