k.ú.: 780103 - Loučky u Verneřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562921 - Verneřice NUTS5 CZ0421562921
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1562442
zahrada 28 23647
travní p. 147 3938370
lesní poz 66 1487400
vodní pl. tok přirozený 6 22640
vodní pl. tok umělý 2 2890
vodní pl. zamokřená pl. 14 48275
zast. pl. zbořeniště 25 9640
zast. pl. 78 32052
ostat.pl. jiná plocha 13 10790
ostat.pl. manipulační pl. 1 194
ostat.pl. neplodná půda 85 182270
ostat.pl. ostat.komunikace 62 82221
ostat.pl. silnice 3 20284
Celkem KN 558 7423115
Par. DKM 558 7423115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 78
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 111
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.08.2019
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 18:51

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.