k.ú.: 780081 - Verměřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581119 - Verměřovice NUTS5 CZ0534581119
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 2778249
zahrada 454 270469
ovoc. sad 6 4299
travní p. 1087 1500460
lesní poz 167 864650
vodní pl. nádrž přírodní 5 3889
vodní pl. tok přirozený 18 75950
vodní pl. tok umělý 38 5083
zast. pl. společný dvůr 3 751
zast. pl. zbořeniště 5 313
zast. pl. 361 82500
ostat.pl. dráha 4 85208
ostat.pl. jiná plocha 127 66933
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1734
ostat.pl. manipulační pl. 35 30483
ostat.pl. neplodná půda 10 5272
ostat.pl. ostat.komunikace 166 148830
ostat.pl. pohřeb. 2 2894
ostat.pl. silnice 13 55718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6268
ostat.pl. zeleň 13 4667
Celkem KN 3197 5994620
Par. KMD 3197 5994620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 163
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 473
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.09.2020 05:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.