k.ú.: 780081 - Verměřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581119 - Verměřovice NUTS5 CZ0534581119
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 678 2778927
zahrada 453 270565
ovoc. sad 6 4299
travní p. 1085 1500627
lesní poz 167 864650
vodní pl. nádrž přírodní 5 3889
vodní pl. tok přirozený 18 75950
vodní pl. tok umělý 38 5083
zast. pl. společný dvůr 3 751
zast. pl. zbořeniště 5 332
zast. pl. 358 83434
ostat.pl. dráha 4 85208
ostat.pl. jiná plocha 120 64387
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1734
ostat.pl. manipulační pl. 35 31108
ostat.pl. neplodná půda 10 5272
ostat.pl. ostat.komunikace 166 148858
ostat.pl. pohřeb. 2 2894
ostat.pl. silnice 13 55718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6268
ostat.pl. zeleň 13 4667
Celkem KN 3182 5994621
Par. KMD 3182 5994621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 149
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 329
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 477
spoluvlastník 666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2019 15:04

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.