k.ú.: 780073 - Verdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 7793
orná půda 117 1031888
zahrada 130 98558
ovoc. sad 1 4075
travní p. 206 672689
lesní poz 163 2435052
vodní pl. nádrž umělá 2 3374
vodní pl. tok přirozený 6 58021
vodní pl. tok umělý 7 3331
zast. pl. společný dvůr 4 1668
zast. pl. zbořeniště 2 500
zast. pl. 144 51838
ostat.pl. jiná plocha 27 12425
ostat.pl. manipulační pl. 15 21601
ostat.pl. neplodná půda 20 29565
ostat.pl. ostat.komunikace 136 133449
ostat.pl. pohřeb. 1 2560
ostat.pl. silnice 55 30763
ostat.pl. zeleň 55 67759
Celkem KN 1092 4666909
Par. DKM 429 1915255
Par. KMD 661 2751000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 130
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 230
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.09.2015
KM-D 1:2000 29.03.2001 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 29.09.2020 06:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička