k.ú.: 780057 - Vepřová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597015 - Vepřová NUTS5 CZ0635597015
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 4059347
zahrada 120 60423
travní p. 136 911115
lesní poz 188 4894549
vodní pl. nádrž přírodní 1 1625
vodní pl. nádrž umělá 6 24227
vodní pl. rybník 7 96982
vodní pl. tok přirozený 2 2032
vodní pl. tok umělý 10 15879
zast. pl. zbořeniště 4 243
zast. pl. 180 72836
ostat.pl. dobývací prost. 2 330
ostat.pl. jiná plocha 88 43832
ostat.pl. manipulační pl. 42 33908
ostat.pl. neplodná půda 4 658
ostat.pl. ostat.komunikace 159 150313
ostat.pl. silnice 5 59287
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11566
Celkem KN 1011 10439152
EN 4 17356
PK 940 4832472
Celkem ZE 944 4849828
Par. DKM 220 4989532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 175
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 17
LV 211
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2009 část
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.