k.ú.: 780057 - Vepřová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597015 - Vepřová NUTS5 CZ0635597015
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 3635228
zahrada 152 94742
travní p. 230 1263500
lesní poz 199 4900369
vodní pl. nádrž přírodní 2 1861
vodní pl. nádrž umělá 7 23378
vodní pl. rybník 8 97800
vodní pl. tok přirozený 2 2032
vodní pl. tok umělý 18 15485
zast. pl. 191 75053
ostat.pl. jiná plocha 51 31602
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 16
ostat.pl. manipulační pl. 9 23047
ostat.pl. neplodná půda 1 146
ostat.pl. ostat.komunikace 83 139849
ostat.pl. silnice 11 72562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10554
ostat.pl. zeleň 59 47638
Celkem KN 1241 10434862
Par. DKM 1241 10434862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 188
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 17
LV 223
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.03.2022
DKM 1:1000 13.07.2020 intravilán OO mapováním
DKM 1:1000 16.11.2009 část - lesní celky
S-SK GS 1:2880 1838 03.03.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.08.2022 06:20

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.