k.ú.: 780049 - Vepříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569674 - Vepříkov NUTS5 CZ0631569674
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 779 4351409
zahrada 158 86877
ovoc. sad 1 3034
travní p. 347 872028
lesní poz les s budovou 11 1542
lesní poz 288 2331992
vodní pl. nádrž umělá 2 8080
vodní pl. rybník 6 85379
vodní pl. tok přirozený 1 1690
vodní pl. tok umělý 4 1207
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 3 2282
zast. pl. 167 73117
ostat.pl. jiná plocha 69 28967
ostat.pl. manipulační pl. 41 39938
ostat.pl. neplodná půda 10 7067
ostat.pl. ostat.komunikace 155 137916
ostat.pl. silnice 5 29557
Celkem KN 2048 8062086
Par. KMD 2048 8062086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 166
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 268
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.07.2019 07:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.