k.ú.: 780049 - Vepříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569674 - Vepříkov NUTS5 CZ0631569674
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 779 4351322
zahrada 159 86785
ovoc. sad 1 3034
travní p. 348 871750
lesní poz les s budovou 11 1542
lesní poz 288 2331992
vodní pl. nádrž umělá 2 8080
vodní pl. rybník 6 85379
vodní pl. tok přirozený 1 1690
vodní pl. tok umělý 4 1207
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 3 2279
zast. pl. 172 73668
ostat.pl. jiná plocha 73 29182
ostat.pl. manipulační pl. 41 39938
ostat.pl. neplodná půda 10 7067
ostat.pl. ostat.komunikace 156 137610
ostat.pl. silnice 5 29557
Celkem KN 2060 8062086
Par. KMD 2060 8062086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 170
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 270
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 04.06.2020 00:26

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.