k.ú.: 780031 - Miřátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569674 - Vepříkov NUTS5 CZ0631569674
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1857351
zahrada 81 30375
travní p. 209 359224
lesní poz 132 926380
vodní pl. nádrž umělá 11 8015
vodní pl. tok přirozený 4 1726
vodní pl. tok umělý 53 9680
zast. pl. společný dvůr 1 336
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 43 27123
ostat.pl. jiná plocha 40 24841
ostat.pl. manipulační pl. 22 19759
ostat.pl. ostat.komunikace 39 62413
ostat.pl. silnice 2 24281
Celkem KN 891 3351820
Par. KMD 891 3351820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 41
LV 89
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 22:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.