k.ú.: 779989 - Vendolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578932 - Vendolí NUTS5 CZ0533578932
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 11439536
zahrada 816 564111
ovoc. sad 1 3546
travní p. 419 1479944
lesní poz ostat.komunikace 8 12997
lesní poz 249 5435109
vodní pl. tok přirozený 29 11481
vodní pl. tok umělý 17 24129
vodní pl. zamokřená pl. 12 6210
zast. pl. společný dvůr 7 2017
zast. pl. zbořeniště 3 594
zast. pl. 537 180687
ostat.pl. dráha 3 165456
ostat.pl. jiná plocha 254 226660
ostat.pl. manipulační pl. 33 89700
ostat.pl. neplodná půda 35 20559
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 10398
ostat.pl. ostat.komunikace 468 675324
ostat.pl. pohřeb. 1 1910
ostat.pl. silnice 20 141460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15857
ostat.pl. zeleň 26 197531
Celkem KN 3386 20705216
Par. DKM 1038 16955808
Par. KMD 2348 3749408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 508
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 6
Celkem JED 28
LV 640
spoluvlastník 822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2013
DKM-KPÚ 1:1000 11.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 30.09.2020 18:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička