k.ú.: 779971 - Vémyslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595055 - Vémyslice NUTS5 CZ0647595055
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1141 8631355
vinice 18 59653
zahrada 222 151572
ovoc. sad 4 14384
travní p. 46 94179
lesní poz 841 2211997
vodní pl. nádrž umělá 1 13344
vodní pl. rybník 4 6595
vodní pl. tok přirozený 7 83440
vodní pl. tok umělý 40 53502
zast. pl. společný dvůr 1 586
zast. pl. zbořeniště 12 1045
zast. pl. 456 172638
ostat.pl. jiná plocha 239 132614
ostat.pl. manipulační pl. 10 4491
ostat.pl. neplodná půda 120 123326
ostat.pl. ostat.komunikace 197 353431
ostat.pl. pohřeb. 1 8144
ostat.pl. silnice 66 71894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2186
ostat.pl. zeleň 67 139128
Celkem KN 3496 12329504
Par. DKM 3496 12329504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 62
Celkem BUD 425
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 660
spoluvlastník 903

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.04.2010
DKM-KPÚ 30.01.2004 1:1000 30.01.2004 *) část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 16:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička