k.ú.: 779962 - Velvary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 359
orná půda 587 7520875
zahrada 470 221502
ovoc. sad 77 161563
travní p. 76 212060
lesní poz 25 47017
vodní pl. nádrž umělá 6 13616
vodní pl. tok přirozený 123 120246
vodní pl. tok umělý 8 1803
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 12 51411
zast. pl. společný dvůr 20 8972
zast. pl. zbořeniště 18 4147
zast. pl. 1277 405887
ostat.pl. dráha 9 25341
ostat.pl. jiná plocha 137 113688
ostat.pl. manipulační pl. 129 307164
ostat.pl. neplodná půda 143 84265
ostat.pl. ostat.komunikace 212 220349
ostat.pl. pohřeb. 4 19267
ostat.pl. silnice 128 279957
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 63870
ostat.pl. zeleň 40 58248
Celkem KN 3519 9941609
PK 1346 6968134
Celkem ZE 1346 6968134
Par. KMD 27 145601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 598
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 185
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 77
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 1224
byt.z. byt 302
byt.z. garáž 117
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 8
Celkem JED 437
LV 1473
spoluvlastník 2523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014 Změna katastrální hranice,část KMD z k.ú. Uhy přešla do k.ú. Velvary.
S-SK GS 1:2880 1872


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.08.2019 05:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.