k.ú.: 779954 - Velká Bučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 2328966
zahrada 100 65471
ovoc. sad 32 114322
travní p. 25 21937
lesní poz 8 252852
vodní pl. tok přirozený 2 522
vodní pl. tok umělý 15 2481
vodní pl. zamokřená pl. 2 1609
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 160 51952
ostat.pl. dráha 1 317
ostat.pl. jiná plocha 32 8379
ostat.pl. manipulační pl. 19 11220
ostat.pl. neplodná půda 21 10928
ostat.pl. ostat.komunikace 39 61738
ostat.pl. silnice 25 42628
ostat.pl. zeleň 10 9145
Celkem KN 932 2984622
Par. KMD 932 2984622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 151
LV 216
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2014
S-SK GS 1:2880 1871 23.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 26.05.2019 03:27

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.