k.ú.: 779954 - Velká Bučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 21812
orná půda 302 2293744
zahrada 108 115794
ovoc. sad 19 92489
travní p. 6 11921
lesní poz 5 252852
vodní pl. nádrž umělá 1 872
vodní pl. tok přirozený 1 234
vodní pl. tok umělý 7 1609
vodní pl. zamokřená pl. 1 288
zast. pl. 160 49922
ostat.pl. dráha 2 2660
ostat.pl. jiná plocha 36 6152
ostat.pl. manipulační pl. 15 11903
ostat.pl. mez, stráň 8 5849
ostat.pl. neplodná půda 1 266
ostat.pl. ostat.komunikace 35 66198
ostat.pl. silnice 5 38063
ostat.pl. zeleň 17 11982
Celkem KN 738 2984610
Par. KMD 738 2984610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 108
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 155
LV 216
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2014
S-SK GS 1:2880 1871 23.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 29.09.2020 07:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička