k.ú.: 779954 - Velká Bučina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533041 - Velvary NUTS5 CZ0203533041
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 2328966
zahrada 100 65471
ovoc. sad 32 114322
travní p. 25 21937
lesní poz 8 252852
vodní pl. tok přirozený 2 522
vodní pl. tok umělý 15 2481
vodní pl. zamokřená pl. 2 1609
zast. pl. společný dvůr 2 33
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 162 51689
ostat.pl. dráha 1 317
ostat.pl. jiná plocha 35 8599
ostat.pl. manipulační pl. 19 11220
ostat.pl. neplodná půda 21 10928
ostat.pl. ostat.komunikace 39 61736
ostat.pl. silnice 25 42628
ostat.pl. zeleň 10 9145
Celkem KN 939 2984610
Par. KMD 939 2984610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 153
LV 216
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2014
S-SK GS 1:2880 1871 23.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.