k.ú.: 779849 - Vělopolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552615 - Vělopolí NUTS5 CZ0802552615
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 821630
zahrada 120 230554
ovoc. sad 1 2883
travní p. mez, stráň 9 9693
travní p. 248 1031957
lesní poz 34 557746
vodní pl. nádrž umělá 1 1009
vodní pl. tok přirozený 8 19707
vodní pl. zamokřená pl. 14 77714
zast. pl. zbořeniště 1 197
zast. pl. 151 55177
ostat.pl. jiná plocha 40 25434
ostat.pl. manipulační pl. 1 2085
ostat.pl. neplodná půda 37 56709
ostat.pl. ostat.komunikace 69 72303
ostat.pl. silnice 2 17582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2866
ostat.pl. zeleň 5 2577
Celkem KN 914 2987823
Par. DKM 914 2987823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
Celkem BUD 150
LV 199
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2001 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 21.5.2009.
ZMVM 1:2000 28.12.1992 17.04.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.1992 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 22:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.