k.ú.: 779768 - Velký Šenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562912 - Velký Šenov NUTS5 CZ0421562912
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 2041449
zahrada 622 334550
travní p. 800 4482754
lesní poz 485 4889665
vodní pl. nádrž přírodní 1 4851
vodní pl. nádrž umělá 16 11277
vodní pl. rybník 3 8085
vodní pl. tok přirozený 105 40088
vodní pl. tok umělý 12 7313
vodní pl. zamokřená pl. 11 19547
zast. pl. společný dvůr 1 21605
zast. pl. zbořeniště 101 29378
zast. pl. 608 206649
ostat.pl. dráha 12 83727
ostat.pl. jiná plocha 103 77254
ostat.pl. manipulační pl. 48 83795
ostat.pl. neplodná půda 93 136245
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 699
ostat.pl. ostat.komunikace 399 247476
ostat.pl. pohřeb. 5 19451
ostat.pl. silnice 31 137563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 65899
ostat.pl. zeleň 29 32260
Celkem KN 3594 12981580
Par. KMD 3594 12981580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 321
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 601
byt.z. byt 3
obč.z. byt 12
Celkem JED 15
LV 542
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.11.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 26.09.2020 18:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička