k.ú.: 779750 - Staré Hraběcí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562912 - Velký Šenov NUTS5 CZ0421562912
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 268328
zahrada 198 124958
travní p. 406 1359013
lesní poz 55 1168415
vodní pl. nádrž umělá 7 1008
vodní pl. rybník 5 17616
vodní pl. tok přirozený 7 5943
vodní pl. tok umělý 1 625
vodní pl. zamokřená pl. 4 4862
zast. pl. společný dvůr 1 778
zast. pl. zbořeniště 51 9397
zast. pl. 222 60856
ostat.pl. jiná plocha 37 42268
ostat.pl. manipulační pl. 5 16879
ostat.pl. neplodná půda 23 27681
ostat.pl. ostat.komunikace 66 60635
ostat.pl. silnice 8 47400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4552
ostat.pl. zeleň 2 2696
Celkem KN 1200 3223910
Par. KMD 1200 3223910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 46
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 267
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.05.2019 00:45

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.