k.ú.: 779679 - Velký Ořechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585912 - Velký Ořechov NUTS5 CZ0724585912
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 864 2369196
vinice 1 561
zahrada 262 163598
ovoc. sad 24 76232
travní p. 987 1681673
lesní poz 284 1253281
vodní pl. nádrž umělá 41 30744
vodní pl. tok přirozený 30 10528
zast. pl. zbořeniště 3 672
zast. pl. 331 114963
ostat.pl. jiná plocha 158 45582
ostat.pl. manipulační pl. 111 72558
ostat.pl. neplodná půda 225 190940
ostat.pl. ostat.komunikace 198 84347
ostat.pl. pohřeb. 2 6005
ostat.pl. silnice 218 82490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21017
ostat.pl. zeleň 8 2644
Celkem KN 3753 6207031
Par. DKM 1 571
Par. KMD 3751 6205731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 165
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 1
Celkem JED 11
LV 504
spoluvlastník 803

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:22

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.