k.ú.: 779679 - Velký Ořechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585912 - Velký Ořechov NUTS5 CZ0724585912
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 864 2368977
vinice 1 561
zahrada 264 163239
ovoc. sad 24 76232
travní p. 987 1681673
lesní poz 284 1253281
vodní pl. nádrž umělá 41 30744
vodní pl. tok přirozený 30 10528
zast. pl. zbořeniště 4 686
zast. pl. 331 115390
ostat.pl. jiná plocha 160 45719
ostat.pl. manipulační pl. 111 72558
ostat.pl. neplodná půda 225 190940
ostat.pl. ostat.komunikace 196 83403
ostat.pl. pohřeb. 4 6949
ostat.pl. silnice 218 82490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21017
ostat.pl. zeleň 8 2644
Celkem KN 3758 6207031
Par. DKM 1 571
Par. KMD 3756 6205731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 170
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 297
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 1
Celkem JED 11
LV 508
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:32

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.