k.ú.: 779547 - Mělnická Vrutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535265 - Velký Borek NUTS5 CZ0206535265
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2640159
zahrada 83 46551
ovoc. sad 1 3362
travní p. 35 228199
lesní poz 162 1184852
vodní pl. nádrž umělá 2 3058
vodní pl. tok přirozený 40 24296
vodní pl. tok umělý 7 4031
vodní pl. zamokřená pl. 2 9612
zast. pl. zbořeniště 3 2460
zast. pl. 109 51069
ostat.pl. dráha 5 40066
ostat.pl. jiná plocha 90 282904
ostat.pl. manipulační pl. 13 9174
ostat.pl. neplodná půda 70 76259
ostat.pl. ostat.komunikace 84 123092
ostat.pl. silnice 13 48271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4423
ostat.pl. zeleň 13 4799
Celkem KN 913 4786637
Par. DKM 913 4786637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 109
LV 199
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2005
ZMVM 1:1000 01.03.1990 21.06.2005 též 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 02:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.