k.ú.: 779521 - Jetenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557382 - Velký Bor NUTS5 CZ0322557382
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 2575587
zahrada 58 51764
ovoc. sad 3 13940
travní p. 206 554572
lesní poz 109 2732319
vodní pl. nádrž umělá 3 1230
vodní pl. rybník 2 133890
vodní pl. tok umělý 89 34856
vodní pl. zamokřená pl. 2 1672
zast. pl. zbořeniště 1 504
zast. pl. 83 53108
ostat.pl. dráha 3 48666
ostat.pl. jiná plocha 13 6738
ostat.pl. manipulační pl. 12 16691
ostat.pl. neplodná půda 102 107985
ostat.pl. ostat.komunikace 75 88678
ostat.pl. silnice 4 57886
ostat.pl. zeleň 1 83
Celkem KN 1282 6480169
Par. KMD 1282 6480169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 82
LV 168
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 14:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.