k.ú.: 779474 - Jeclov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588113 - Velký Beranov NUTS5 CZ0632588113
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1375863
zahrada 28 12790
travní p. 125 379890
lesní poz les s budovou 3 98
lesní poz 32 145158
vodní pl. rybník 2 3129
vodní pl. tok přirozený 2 16375
zast. pl. zbořeniště 1 3029
zast. pl. 125 22010
ostat.pl. jiná plocha 87 42958
ostat.pl. manipulační pl. 3 1471
ostat.pl. neplodná půda 29 31354
ostat.pl. ostat.komunikace 43 28324
ostat.pl. silnice 1 16553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 99 79982
Celkem KN 659 2158984
Par. KMD 659 2158984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 95
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 124
LV 173
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:2000 09.08.1999 28.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.08.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 25.09.2020 04:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička