k.ú.: 779415 - Velké Všelisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536857 - Velké Všelisy NUTS5 CZ0207536857
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 4422127
zahrada 115 81211
ovoc. sad 6 18817
travní p. 20 73807
lesní poz les(ne hospodář) 2 4197
lesní poz 82 1112646
vodní pl. nádrž umělá 4 2408
vodní pl. rybník 1 8332
vodní pl. tok přirozený 7 19451
zast. pl. zbořeniště 13 5221
zast. pl. 181 91054
ostat.pl. jiná plocha 48 19723
ostat.pl. manipulační pl. 27 33668
ostat.pl. neplodná půda 73 51933
ostat.pl. ostat.komunikace 70 115765
ostat.pl. silnice 10 48560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7076
ostat.pl. zeleň 7 8702
Celkem KN 939 6124698
Par. DKM 935 6123396
Par. KMD 4 1302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 96
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 169
LV 289
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 21.07.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.09.2020 23:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.