k.ú.: 779369 - Velké Přílepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539813 - Velké Přílepy NUTS5 CZ020A539813
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 1367652
zahrada 385 102297
ovoc. sad 137 467623
travní p. 29 27158
lesní poz 2 5186
vodní pl. nádrž umělá 5 7519
vodní pl. tok přirozený 7 3609
vodní pl. zamokřená pl. 3 2208
zast. pl. zbořeniště 5 1621
zast. pl. 652 98323
ostat.pl. jiná plocha 112 108302
ostat.pl. manipulační pl. 8 3301
ostat.pl. neplodná půda 18 16929
ostat.pl. ostat.komunikace 56 48971
ostat.pl. silnice 12 25429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 620
ostat.pl. zeleň 5 2469
Celkem KN 1947 2289217
Par. KMD 1947 2289217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 560
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 11
Celkem BUD 645
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 31
obč.z. garáž 2
Celkem JED 102
LV 770
spoluvlastník 1007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".