k.ú.: 779369 - Velké Přílepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539813 - Velké Přílepy NUTS5 CZ020A539813
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 1367383
zahrada 386 102566
ovoc. sad 137 467623
travní p. 29 27158
lesní poz 2 5186
vodní pl. nádrž umělá 5 7519
vodní pl. tok přirozený 7 3609
vodní pl. zamokřená pl. 3 2208
zast. pl. zbořeniště 5 1621
zast. pl. 652 98323
ostat.pl. jiná plocha 110 108302
ostat.pl. manipulační pl. 8 3301
ostat.pl. neplodná půda 16 16929
ostat.pl. ostat.komunikace 56 48971
ostat.pl. silnice 12 25429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 620
ostat.pl. zeleň 5 2469
Celkem KN 1943 2289217
Par. KMD 1943 2289217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 560
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 11
Celkem BUD 645
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 31
obč.z. garáž 2
Celkem JED 102
LV 769
spoluvlastník 1007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 01:00

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.