k.ú.: 779351 - Kamýk u Velkých Přílep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539813 - Velké Přílepy NUTS5 CZ020A539813
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1898597
zahrada 429 259690
ovoc. sad 9 11859
travní p. 28 625319
lesní poz 18 159734
vodní pl. nádrž umělá 2 1289
vodní pl. tok přirozený 4 3193
zast. pl. zbořeniště 5 1724
zast. pl. 560 117655
ostat.pl. jiná plocha 122 106232
ostat.pl. manipulační pl. 20 27970
ostat.pl. neplodná půda 12 18204
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1363
ostat.pl. ostat.komunikace 104 78497
ostat.pl. silnice 15 53394
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10424
ostat.pl. zeleň 28 13037
Celkem KN 1576 3388181
Par. KMD 1576 3388181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 404
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 5
Celkem BUD 551
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 147
LV 711
spoluvlastník 1174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 26.09.2020 01:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička