k.ú.: 779351 - Kamýk u Velkých Přílep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539813 - Velké Přílepy NUTS5 CZ020A539813
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1915278
zahrada 432 249768
ovoc. sad 10 11859
travní p. 35 627949
lesní poz 20 160974
vodní pl. nádrž umělá 2 1289
vodní pl. tok přirozený 5 3193
zast. pl. zbořeniště 5 1144
zast. pl. 545 118130
ostat.pl. jiná plocha 164 111854
ostat.pl. manipulační pl. 22 28198
ostat.pl. neplodná půda 15 12821
ostat.pl. ostat.komunikace 137 69619
ostat.pl. silnice 13 53269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10929
ostat.pl. zeleň 25 11804
Celkem KN 1695 3388078
Par. KMD 1695 3388078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 400
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 5
Celkem BUD 534
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 145
LV 707
spoluvlastník 1166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.05.2019 14:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.