k.ú.: 779351 - Kamýk u Velkých Přílep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539813 - Velké Přílepy NUTS5 CZ020A539813
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 2038133
zahrada 224 119075
ovoc. sad 10 11859
travní p. 49 636211
lesní poz 23 163766
vodní pl. nádrž umělá 2 1289
vodní pl. tok přirozený 6 3348
zast. pl. zbořeniště 5 1144
zast. pl. 543 117930
ostat.pl. jiná plocha 169 115900
ostat.pl. manipulační pl. 22 28198
ostat.pl. neplodná půda 15 12821
ostat.pl. ostat.komunikace 135 67059
ostat.pl. silnice 13 53269
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13356
ostat.pl. zeleň 11 4720
Celkem KN 1691 3388078
Par. KMD 1691 3388078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 398
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 6
Celkem BUD 531
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 145
LV 708
spoluvlastník 1169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:42

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".