k.ú.: 779253 - Maršov nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574571 - Velké Petrovice NUTS5 CZ0523574571
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 547591
zahrada 24 17958
ovoc. sad 1 7542
travní p. mez, stráň 1 400
travní p. 93 566877
lesní poz mez, stráň 1 905
lesní poz 43 233574
vodní pl. tok přirozený 3 18686
vodní pl. tok umělý 3 796
zast. pl. zbořeniště 2 736
zast. pl. 45 19199
ostat.pl. jiná plocha 16 12063
ostat.pl. manipulační pl. 2 2124
ostat.pl. neplodná půda 16 8324
ostat.pl. ostat.komunikace 35 44612
ostat.pl. zeleň 1 83
Celkem KN 320 1481470
Par. DKM 258 1115508
Par. KMD 62 365962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 45
LV 74
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2020 mapování
KMD 1:1000 28.04.2009
DKM-KPÚ 16.12.2003 1:1000 17.12.2003 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 28.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.09.2020 16:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička