k.ú.: 779091 - Velké Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1344 4437384
zahrada 2438 1260961
ovoc. sad 2 2726
travní p. 1246 2008424
lesní poz les s budovou 6 255
lesní poz 731 2051120
vodní pl. nádrž přírodní 1 1803
vodní pl. nádrž umělá 11 9126
vodní pl. rybník 23 85488
vodní pl. tok přirozený 35 177768
vodní pl. tok umělý 6 3241
zast. pl. zbořeniště 76 11703
zast. pl. 4329 998300
ostat.pl. dráha 42 220781
ostat.pl. dálnice 17 312328
ostat.pl. jiná plocha 1066 605677
ostat.pl. manipulační pl. 416 640065
ostat.pl. neplodná půda 747 353548
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 29793
ostat.pl. ostat.komunikace 1067 770830
ostat.pl. pohřeb. 8 87332
ostat.pl. silnice 139 238920
ostat.pl. skládka 1 78
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 115931
ostat.pl. zeleň 330 418466
Celkem KN 14133 14842048
Par. DKM 14133 14842048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 332
č.p. byt.dům 199
č.p. doprava 3
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 56
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 66
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 26
č.p. rod.dům 1272
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 29
č.p. výroba 41
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 663
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 462
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 421
bez čp/če jiná st. 312
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 40
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če prům.obj 58
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 24
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4250
byt.z. byt 1876
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 88
byt.z. j.nebyt 63
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 134
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 17
Celkem JED 2232
LV 5852
spoluvlastník 9328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2011
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1947 15.12.2010 přesný datum nezjištěn
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2011 překatastrovaná část z k.ú. Oslavice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.