k.ú.: 779091 - Velké Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1345 4445872
zahrada 2422 1257415
ovoc. sad 1 2734
travní p. 1251 2016360
lesní poz les s budovou 8 273
lesní poz 730 2051693
vodní pl. nádrž přírodní 1 1803
vodní pl. nádrž umělá 11 8911
vodní pl. rybník 23 85480
vodní pl. tok přirozený 34 177915
vodní pl. tok umělý 5 3266
zast. pl. zbořeniště 76 12272
zast. pl. 4274 990312
ostat.pl. dráha 47 233677
ostat.pl. dálnice 17 312328
ostat.pl. jiná plocha 1047 597264
ostat.pl. manipulační pl. 412 642737
ostat.pl. neplodná půda 745 353991
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 29793
ostat.pl. ostat.komunikace 1073 761240
ostat.pl. pohřeb. 8 87332
ostat.pl. silnice 129 247116
ostat.pl. skládka 1 78
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 113390
ostat.pl. zeleň 297 408792
Celkem KN 14007 14842044
Par. DKM 14007 14842044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 345
č.p. byt.dům 200
č.p. doprava 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 56
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 69
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 1255
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 25
č.p. výroba 41
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 289
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 456
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 793
bez čp/če jiná st. 296
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 59
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 26
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 4207
byt.z. byt 1878
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 88
byt.z. j.nebyt 63
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 112
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 2191
LV 5798
spoluvlastník 9233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2011
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1947 15.12.2010 přesný datum nezjištěn
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2011 překatastrovaná část z k.ú. Oslavice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.05.2019 21:45

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.