k.ú.: 779091 - Velké Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1341 4444815
zahrada 2428 1258361
ovoc. sad 1 2734
travní p. 1248 2015293
lesní poz les s budovou 8 273
lesní poz 731 2051695
vodní pl. nádrž přírodní 1 1803
vodní pl. nádrž umělá 11 8911
vodní pl. rybník 23 85488
vodní pl. tok přirozený 34 177915
vodní pl. tok umělý 5 3266
zast. pl. zbořeniště 76 12272
zast. pl. 4283 991205
ostat.pl. dráha 47 233677
ostat.pl. dálnice 17 312328
ostat.pl. jiná plocha 1046 597574
ostat.pl. manipulační pl. 412 642737
ostat.pl. neplodná půda 746 353990
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 29793
ostat.pl. ostat.komunikace 1072 761213
ostat.pl. pohřeb. 8 87332
ostat.pl. silnice 129 247116
ostat.pl. skládka 1 78
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 113390
ostat.pl. zeleň 297 408792
Celkem KN 14015 14842051
Par. DKM 14015 14842051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 343
č.p. byt.dům 199
č.p. doprava 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 57
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 68
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 1260
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 26
č.p. výroba 41
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 290
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 457
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 793
bez čp/če jiná st. 296
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 42
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 59
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 55
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 25
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 4214
byt.z. byt 1878
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 88
byt.z. j.nebyt 63
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 112
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 22
Celkem JED 2213
LV 5797
spoluvlastník 9231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2011
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1947 15.12.2010 přesný datum nezjištěn
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2011 překatastrovaná část z k.ú. Oslavice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.08.2019 16:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.