k.ú.: 779083 - Velké Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 584 7252987
zahrada 1084 874057
ovoc. sad 20 451966
travní p. 569 2596302
lesní poz školka 4 65796
lesní poz 565 7317085
vodní pl. nádrž přírodní 4 1299
vodní pl. nádrž umělá 2 1670
vodní pl. rybník 7 30415
vodní pl. tok přirozený 145 266457
vodní pl. tok umělý 21 16907
vodní pl. zamokřená pl. 2 4397
zast. pl. společný dvůr 18 3750
zast. pl. zbořeniště 5 1909
zast. pl. 976 325060
ostat.pl. dráha 30 66368
ostat.pl. jiná plocha 409 301956
ostat.pl. manipulační pl. 41 166628
ostat.pl. neplodná půda 283 326259
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2982
ostat.pl. ostat.komunikace 541 468168
ostat.pl. pohřeb. 1 10653
ostat.pl. silnice 181 185673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 43241
ostat.pl. zeleň 86 474348
Celkem KN 5590 21256333
Par. DKM 5590 21256333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 539
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 141
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 62
rozestav. 4
Celkem BUD 966
byt.z. byt 312
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 345
LV 1331
spoluvlastník 1905

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1987 30.04.2004
S-SK ŠS 1:2880 1889 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.05.2019 23:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.