k.ú.: 779083 - Velké Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541265 - Velké Losiny NUTS5 CZ0715541265
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 7244359
zahrada 1009 867714
ovoc. sad 20 451966
travní p. 556 2597921
lesní poz školka 3 46593
lesní poz 555 7345140
vodní pl. nádrž přírodní 4 1299
vodní pl. nádrž umělá 2 1670
vodní pl. rybník 7 30415
vodní pl. tok přirozený 133 266458
vodní pl. tok umělý 21 16907
vodní pl. zamokřená pl. 2 4397
zast. pl. společný dvůr 13 1778
zast. pl. zbořeniště 3 407
zast. pl. 985 325821
ostat.pl. dráha 17 66368
ostat.pl. jiná plocha 415 316652
ostat.pl. manipulační pl. 41 165647
ostat.pl. neplodná půda 276 324952
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2982
ostat.pl. ostat.komunikace 534 457128
ostat.pl. pohřeb. 1 10653
ostat.pl. silnice 146 185673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 45105
ostat.pl. zeleň 86 478328
Celkem KN 5418 21256333
Par. DKM 5418 21256333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 31
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 539
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 144
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 62
rozestav. 4
Celkem BUD 974
byt.z. byt 312
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 350
LV 1333
spoluvlastník 1908

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1987 30.04.2004
S-SK ŠS 1:2880 1889 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 09:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.