k.ú.: 779016 - Velké Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545163 - Velké Karlovice NUTS5 CZ0723545163
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 1041463
zahrada 554 323575
ovoc. sad 11 42776
travní p. mez, stráň 4 8599
travní p. 4137 11366564
lesní poz les s budovou 6 238
lesní poz 2695 50119099
vodní pl. nádrž umělá 1 17188
vodní pl. tok přirozený 309 390385
vodní pl. tok umělý 7 2454
vodní pl. zamokřená pl. 13 14967
zast. pl. společný dvůr 2 352
zast. pl. zbořeniště 107 18321
zast. pl. 1987 411263
ostat.pl. dráha 2 50570
ostat.pl. jiná plocha 550 278986
ostat.pl. manipulační pl. 127 115418
ostat.pl. neplodná půda 907 873821
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 3711
ostat.pl. ostat.komunikace 1138 565985
ostat.pl. pohřeb. 8 11364
ostat.pl. silnice 282 318127
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 75218
ostat.pl. zeleň 6 5929
Celkem KN 13461 66056373
Par. KMD 13461 66056373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 395
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 458
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 267
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 187
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 372
rozestav. 10
Celkem BUD 1959
byt.z. byt 192
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 1
Celkem JED 210
LV 1900
spoluvlastník 2797

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 09:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.