k.ú.: 779016 - Velké Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545163 - Velké Karlovice NUTS5 CZ0723545163
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 546 1044188
zahrada 552 323863
ovoc. sad 11 42776
travní p. mez, stráň 4 8599
travní p. 4116 11354336
lesní poz les s budovou 6 238
lesní poz 2691 50108348
vodní pl. nádrž umělá 1 17188
vodní pl. tok přirozený 309 390385
vodní pl. tok umělý 7 2454
vodní pl. zamokřená pl. 13 14967
zast. pl. společný dvůr 2 352
zast. pl. zbořeniště 106 18321
zast. pl. 1984 412018
ostat.pl. dráha 2 50570
ostat.pl. jiná plocha 539 277942
ostat.pl. manipulační pl. 127 115581
ostat.pl. neplodná půda 921 897771
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 3711
ostat.pl. ostat.komunikace 1100 562079
ostat.pl. pohřeb. 8 11380
ostat.pl. silnice 282 318159
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 75218
ostat.pl. zeleň 6 5929
Celkem KN 13391 66056373
Par. KMD 13391 66056373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 397
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 454
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 267
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 110
bez čp/če jiná st. 186
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 376
rozestav. 10
Celkem BUD 1958
byt.z. byt 192
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 1
Celkem JED 210
LV 1901
spoluvlastník 2800

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 04:00

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.