k.ú.: 778958 - Malé Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545163 - Velké Karlovice NUTS5 CZ0723545163
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 179458
zahrada 76 47249
ovoc. sad 2 11273
travní p. 1011 3583621
lesní poz 605 10328745
vodní pl. nádrž umělá 1 54
vodní pl. tok přirozený 22 38512
zast. pl. zbořeniště 30 4398
zast. pl. 322 84983
ostat.pl. dráha 1 2507
ostat.pl. jiná plocha 53 19464
ostat.pl. manipulační pl. 8 11797
ostat.pl. neplodná půda 265 292869
ostat.pl. ostat.komunikace 127 133118
ostat.pl. silnice 52 15150
Celkem KN 2664 14753198
Par. KMD 2664 14753198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 73
Celkem BUD 318
LV 287
spoluvlastník 413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 01:14

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.