k.ú.: 778958 - Malé Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545163 - Velké Karlovice NUTS5 CZ0723545163
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 179458
zahrada 76 47304
ovoc. sad 2 11273
travní p. 1013 3583418
lesní poz 552 10329344
vodní pl. nádrž umělá 1 54
vodní pl. tok přirozený 22 38512
zast. pl. zbořeniště 28 3799
zast. pl. 326 85247
ostat.pl. dráha 1 2507
ostat.pl. jiná plocha 53 19348
ostat.pl. manipulační pl. 8 11797
ostat.pl. neplodná půda 266 292869
ostat.pl. ostat.komunikace 127 133118
ostat.pl. silnice 53 15150
Celkem KN 2617 14753198
Par. KMD 2617 14753198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 73
Celkem BUD 322
LV 287
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.