k.ú.: 778877 - Velké Janovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596990 - Velké Janovice NUTS5 CZ0635596990
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1900266
zahrada 92 39586
travní p. 356 930883
lesní poz 89 407214
vodní pl. rybník 1 3362
vodní pl. tok umělý 6 4351
vodní pl. zamokřená pl. 2 390
zast. pl. společný dvůr 2 428
zast. pl. zbořeniště 6 855
zast. pl. 87 27608
ostat.pl. jiná plocha 46 29692
ostat.pl. manipulační pl. 4 9426
ostat.pl. neplodná půda 54 27459
ostat.pl. ostat.komunikace 78 66194
ostat.pl. silnice 1 7166
ostat.pl. zeleň 2 323
Celkem KN 1030 3455203
Par. KMD 1030 3455203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 86
LV 98
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.05.2019 19:15

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.