k.ú.: 778869 - Velké Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1094973
zahrada 72 31108
travní p. 283 2070278
lesní poz 36 379090
vodní pl. nádrž přírodní 1 5075
vodní pl. nádrž umělá 2 430
vodní pl. tok přirozený 10 5791
vodní pl. tok umělý 14 26141
vodní pl. zamokřená pl. 4 9374
zast. pl. společný dvůr 9 2246
zast. pl. zbořeniště 7 3847
zast. pl. 146 64509
ostat.pl. dobývací prost. 1 4054
ostat.pl. jiná plocha 51 65321
ostat.pl. manipulační pl. 43 99080
ostat.pl. neplodná půda 50 51809
ostat.pl. ostat.komunikace 103 86800
ostat.pl. silnice 6 28289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15731
ostat.pl. zeleň 3 7741
Celkem KN 896 4051687
Par. DKM 896 4051687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 134
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 15
LV 127
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.05.2019 20:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.