k.ú.: 778869 - Velké Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1094973
zahrada 94 45423
travní p. 258 2056984
lesní poz 36 379090
vodní pl. nádrž přírodní 1 5075
vodní pl. nádrž umělá 2 430
vodní pl. tok přirozený 10 5791
vodní pl. tok umělý 14 26141
vodní pl. zamokřená pl. 4 9374
zast. pl. společný dvůr 8 2229
zast. pl. zbořeniště 7 3847
zast. pl. 152 64414
ostat.pl. jiná plocha 60 71249
ostat.pl. manipulační pl. 36 94856
ostat.pl. neplodná půda 50 51809
ostat.pl. ostat.komunikace 96 83669
ostat.pl. silnice 4 28199
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15731
ostat.pl. zeleň 9 12401
Celkem KN 896 4051685
Par. DKM 896 4051685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 134
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 23:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.