k.ú.: 778851 - Malé Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 109832
zahrada 41 18565
travní p. 225 1116218
lesní poz 21 113085
vodní pl. nádrž přírodní 1 376
vodní pl. nádrž umělá 1 770
vodní pl. tok přirozený 4 8734
vodní pl. tok umělý 5 2670
zast. pl. zbořeniště 9 2052
zast. pl. 86 24693
ostat.pl. dobývací prost. 3 6330
ostat.pl. dráha 4 45510
ostat.pl. jiná plocha 25 24398
ostat.pl. manipulační pl. 11 12772
ostat.pl. neplodná půda 54 79449
ostat.pl. ostat.komunikace 51 40947
ostat.pl. silnice 2 10365
Celkem KN 551 1616766
Par. DKM 551 1616766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 73
LV 79
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.