k.ú.: 778834 - Velké Hydčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557374 - Velké Hydčice NUTS5 CZ0322557374
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 503 2091387
zahrada 139 74196
ovoc. sad 9 42919
travní p. 181 386240
lesní poz 108 1444828
vodní pl. nádrž umělá 3 2795
vodní pl. rybník 3 3334
vodní pl. tok přirozený 25 196218
vodní pl. tok umělý 5 5769
vodní pl. zamokřená pl. 3 914
zast. pl. společný dvůr 3 57
zast. pl. 187 83876
ostat.pl. dobývací prost. 9 213334
ostat.pl. dráha 23 123643
ostat.pl. jiná plocha 90 66387
ostat.pl. manipulační pl. 45 110020
ostat.pl. neplodná půda 91 94570
ostat.pl. ostat.komunikace 90 76031
ostat.pl. pohřeb. 1 1190
ostat.pl. silnice 31 46186
ostat.pl. zeleň 8 47923
Celkem KN 1557 5111817
Par. KMD 1557 5111817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 214
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 22.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 05:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.